Rüstem Polat
Dil Seçimi

HABERLER

K'19 Fuarı Tamamlandı

Üç yılda bir yapılan ve Dünya'nın en büyük  fuarı olarak kabul edilen, Plastik, Kauçuk ve Teknolojilerinin sergilendirği fuar bu yıl 16-13 Ekim 2019 tarihlerinde Düsseldor'da düzenlendi.. 

Her açılışını heyecan ile beklediğimiz ve yenilkleri görme ve bunların ilerisi için uygulanabilirliği düşüncesi ile ziyaret ettiğimi fuarı bu yılda  tamamladık. Çok geniş bir alana yayılmış olması ve çok farklı sektörel konuların bir arada sunuluyar olması sebebiyle bir hayli yorulduk. Açıkçası bu fura önceden yapmış olduğumuz hazırlığa rağmen, programımızı zorluklar bitirebildilk..

Bu fuarda kişisel ziayeretlerin dışında Türk katılımcıların sayısı önceki yıllara göre oldıkça fazla idi. temsilcilik dışında katılan Türk fimalarının sayısının 150 civarında olduğu PAGEV tarafında bildiirldi. Bizlerde ziyaretçi olarak derneğimi PAGEV'in yapmış olduğu organizasyon ile yaptık. Grup üyelerimiz ile birliğimizi pekiştiren akşam yemeginde de paylaşımlarda bulunduk.  İlerisi için yeni işbirliklierinin ve güzel iş ilişkilierinin geliştirilmesine  vesile olacak bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 

İçerik olarak fuar bir öncekinden çok farklı değildi. Makinalar ve uygulama teknolojiler hemen hemen aynıydı. Bu açıdan baktığımızda aradan geçn 3 yıl için çok büyük bir değişiklik olmamıştı. Umutlarımz bir sonrakine kaldı.. 


Referanslar

İletişime Geç