Rüstem Polat
Dil Seçimi

Ar-Ge Proje Geliştirme/Yürütme

Ar-Ge Proje Geliştirme/Yürütme

 

Ar-ge proje fikirlerinin geliştirilmesi
Proje oluşturma fikrinin çok yaygın olmadığı ülkemizde, işletme incelemeleri, ihtiyaçlar veya geliştirme çalışmaları çerçevesinde, birlikte çalışma sürecinde ortaya çıkan ve fonlardan destek sağlanabilecek katma değeri yüksek proje fikirleri olgunlaştırılarak sunulmaktadır.

Oluşturulacak projenin hem işletme ve hemde ülke bazında değer katacak, aynı zamanda yenilikçi düşüncenin gelişmesine yardımcı olacak konular olmasına özellikle dikkat edilmektdir. Oluşturulan proje başlangıcında sonununa kadar, işletme proje grubunun oluşturulması, proje deyalarının ve çıktılarının belirlenmesi, bu süreçte her tülü bilgilendirme , eğitim ve yönlendirm noktalarında işletmeye destek sunulmaktadır.

Arge birimi oluşturulması, sürekli araştırma ve geliştime amaçlı laboratuvar kurulması, buna uygun personelin eğitilmesi diğer destek hizmetlerimizdir.
Bu çerçevede yaralanılabilecek, hibe fonları ve diğer yurt içi fonlar hakında gerekli bilgilendirmeler yapılarak  ülkemizde proje fikrinin oluşması ve gerçekleşmesi bilincine katkıda bulunuyoruz.

 

Ar-ge proje fikirlerinin yürütülmesi

Fonlardan yararlanacak projele başvurularının yapılması ve yürütülmesi
Kendi proje sunum ve yürütme sürecini kontrol edemeyen yada bu konuda yeterli alt yapısı olmayan işletmelerimiz için, oluşturulan proje fikrinin yurt içi veya yurt dışı fonlardan destek alarak yürütülmesi, firmamız tarafından karşılıklı işbirliği çerçevesinde yapılmakta ve proje bitimine kadar takip edilmektedir.
Bu çalışmalar için özellikle, Plastik sektöründe yeni ürün geliştirme, uygulama, yerli kaynakların kullanımı veya diğer bir deyişle yerlileştirme ve maliyet düşürme başlıkları temel çalışma alanlarımzı oluşturmaktadır.

Bu çalışmalarımızda, kendi faaliyet alanımızın dışına çıkacak olan konularda, firmalarımızı ilgili ortaklarımıza veya bu işin uzmanı kuruluşlara yönlendirilmesi yapılmaktadır..Referanslar

İletişime Geç